ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Obwodnica Radomia

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach / 2009...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach / 2009 - 2012

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach / 2009 - 2012

Kontrakt z Gminą Brwinów, na usługę pn.: Inżynier kontraktu dla realizacji zadania Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach – część Kontraktu III, realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności pn. „Czyste życie” - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów.

Zakres Robót obejmował budowę sieci wodociągowej na terenie Otrębus i Kań o łącznej długości projektowanej  26013 m. Sieć wodociągowa dla miejscowości Otrębusy i Kanie wykonana została z rur PVC PN 10 z połączeniami kielichowymi na uszczelkę o średnicy Æ160 i Æ110; rur PE o średnicy Æ160 i Æ110 łączonych poprzez zgrzewanie - wraz z kompleksowym uzbrojeniem, rozbiórką oraz odtworzeniem dróg i terenu do stanu pierwotnego, uzyskaniem wszelkich niezbędnych badań i certyfikatów i przekazaniem do użytkowania.