ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Nasze projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul....

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bóżniczej w Poznaniu / 2016 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bóżniczej w Poznaniu / 2016 - 2018

21.11.2016 podpisaliśmy kontrakt z firmą  PORTICO Project Management Sp. z o.o i Wspólnicy Sp. k. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Jakościowego podczas BUDOWY WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BÓŻNICZEJ W POZNANIU.

Zadanie to pełnione jest na potrzeby BGK Nieruchomości S.A. w związku z transakcją nabycia nieruchomości kilkuset lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się w samym centrum Poznania – przy ul. Bóżniczej.

Będzie to nadzór niezależny od prowadzonego przez Inwestora nadzoru inwestorskiego, zapewniający dodatkowo BGKN kontrolę oraz przekazywaną na bieżąco informację na temat jakości
i prawidłowości wykonywanych robót.

Do zadań Inspektora Nadzoru Jakościowego należy monitorowanie zaawansowania realizacji inwestycji oraz nadzór nad jakością realizacji, a
w szczególności:

  • kompleksowy, regularny nadzór jakościowy nad realizacją prac w branży elektrycznej i teletechnicznej, także w zakresie prac wykończeniowych i wyposażenia lokali mieszkalnych (w tym miesięczne raportowanie);
  • odbiór końcowy Inwestycji wraz ze sporządzeniem raportu końcowego z wykonanych prac.