ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I / 2012

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I / 2012

08.03.2012 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Miejskich w Kaliszu na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych w formule ‘zaprojektuj i wybuduj’ dla zadania pn.: Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I”.

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I / 2012

Na tenże projekt składały się następujące elementy:
- podsystem monitorowania i zarządzania sygnalizacją świetlną,
- podsystem optymalizacji ruchu dla arterii miejskich,
- podsystem monitorowania wideo skrzyżowań,
- podsystem tablic znakowych zmiennej treści,
- podsystem wykrywania i rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalny nacisk osi,
- podsystem dystrybucji danych ruchowych,
- podsystem rejestracji pojazdów przekraczających dozwoloną średnią prędkość przejazdu na odcinku drogi,
- podsystem rejestracji pojazdów przejeżdżających na czerwonym sygnale przez sygnalizację świetlną,
- podsystem automatycznego zliczania pojazdów z podziałem na kategorie.