ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Obwodnica Radomia

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowy hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowy hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym, pracami towarzyszącymi oraz pracami dot. przeniesienia zaplecza działu inwestycji na nową lokalizację na terenie zakładu przemysłu chemicznego w południowej Polsce / 2019 - 2020

Kolejny kontrakt dla firmy PCC Rokita S.A. podpisany 24.05.2019 to pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego - tym razem dla „Budowy hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym, pracami towarzyszącymi oraz pracami dot. przeniesienia zaplecza działu inwestycji na nową lokalizację na terenie zakładu przemysłu chemicznego w południowej Polsce".

W ramach tego zadania będziemy nadzorować wybudowanie hali o pow. ok. 1000 m2 i wysokości użytkowej ok. 5 m w branżach m.in.: architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, elektrycznej, sanitarnej i SSP. Jest to jeden z 5 projektów prowadzonych dla tego Klienta.