ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia Kolejowa nr 7

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU:Centrum Innowacji i Skalowania Procesów - budowa centrum...

INŻYNIER KONTRAKTU:Centrum Innowacji i Skalowania Procesów - budowa centrum badawczo-rozwojowego na terenie PCC Rokita / 2019 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU:Centrum Innowacji i Skalowania Procesów - budowa centrum badawczo-rozwojowego na terenie PCC Rokita / 2019 - 2020

24.05.2019 podpisaliśmy kontrakt z firmą PCC Rokita S.A. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Centrum Innowacji i Skalowania Procesów”.

Przedmiotem nadzorowanych prac będzie budowa centrum badawczo-rozwojowego na terenie PCC Rokita w Brzegu Dolnym, składającego się z dwóch wolnostojących budynków:

  1. Pierwszy z nich to budynek dwukondygnacyjny mieszczący laboratoria, halę skalowania, stołówkę i sale konferencyjne.
  2. Drugi będzie jednokondygnacyjnym magazynem substancji chemicznych.
  3. Oprócz tego zbudowane zostaną wiaty na gazy oraz budynek trafostacji.

Zakres nadzorowanych prac obejmuje budowę budynków do stanu surowego zamkniętego wraz z elewacjami i wykończeniem dachów, usunięcie części torów i zabezpieczenie pozostających torów kozłami oporowymi oraz zagospodarowanie terenu, czyli wykonanie dróg, dojazdów, dojść oraz miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz elementami małej infrastruktury.

To jeden z pięciu projektów prowadzonych dla tego Klienta.