ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Droga dla rowerów Dolna Wilda oraz Półwiejska w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Droga dla rowerów Dolna Wilda oraz Półwiejska w Poznaniu / 2019 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Droga dla rowerów Dolna Wilda oraz Półwiejska w Poznaniu / 2019 - 2020

02.08.2019 podpisaliśmy kolejny już kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. - tym razem na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji dwóch zadań: „Droga dla rowerów Dolna Wilda” oraz „Droga dla rowerów Półwiejska”.

Nasi eksperci zajmą się realizacją tego projektu trzy-etapowo:

  • Etap I - to wszelkie prace przygotowawcze, m.in. nadzór nad gromadzoną dokumentacją oraz weryfikacja jej poprawności, przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz aktywny udział w pracach związanych z przeprowadzaniem przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych
  • Etap II - to aktywny nadzór nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach, a także m. in. doradzanie, ustalanie, i sporządzanie dokumentacji, nadzór nad zgodnością wykonanych robót z przepisami prawa, rozwiązywanie bieżących problemów
  • Etap III - to czynności po zakończeniu budowy, w szczególności weryfikacja dokumentacji oraz złożenie „Raportu końcowego”.

Droga rowerowa po zachodniej stronie ulicy Górna Wilda połączy południowe osiedla Poznania z centrum. W efekcie realizacji tego projektu zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców - powstanie bowiem nowy chodnik, miejsca parkingowe i wydzielona dwukierunkowa droga rowerowa. Dodatkowo dojazd rowerem do rekreacyjnych terenów w Parku Jana Pawła II i Lesie Dębińskim będzie znacznie ułatwiony.

Inwestycja ta obejmuje trasę główną z Programu Rowerowego i jest jedną z priorytetowych rowerowych inwestycji na 2019 r. Jest to również część 'trasy radialnej', która połączy południe i północ Poznania.