ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Obwodnica Radomia

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja istniejącego I-go ciągu technologicznego...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja istniejącego I-go ciągu technologicznego stacji uzdatniania wody przy Al. Drogowców 20 w Józefowie / 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja istniejącego I-go ciągu technologicznego stacji uzdatniania wody przy Al. Drogowców 20 w Józefowie / 2014

Kontrakt z Miastem Józefów na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Modernizacja istniejącego I-go ciągu technologicznego stacji uzdatniania wody przy Al. Drogowców 20 w Józefowie w ramach Projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Józefowa”.

Modernizacja objęła:

  • przystosowanie starego układu (I) ciągu technologicznego uzdatniania wody do rozwiązań technologicznych zastosowanych w nowym (II) ciągu technologicznym,
  • niezbędne roboty wynikające z konieczności dostosowania istniejących pomieszczeń i instalacji SUW do nowych warunków pracy po wykonaniu rozbudowy nowego (II) ciągu technologicznego SUW.