ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Obwodnica Radomia

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja sieci gazowych oraz roboty...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja sieci gazowych oraz roboty budowlano-montażowe na sieci gazowej na terenie działania gazowni w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem / 2018 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja sieci gazowych oraz roboty budowlano-montażowe na sieci gazowej na terenie działania gazowni w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem / 2018 - 2020

14.12.2018 podpisaliśmy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie - Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku kontrakt na usługi nadzoru inwestorskiego dla nowych zadań inwestycyjnych i modernizacji sieci gazowych wykonywanych na terenie Oddziału Zakład Gazowniczy w Białymstoku - rejon działania Gazownia w Łomży wraz z Placówką w Wysokiem Mazowieckiem, tj. na terenie miast i gmin Łomża, Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Łapy, Czyżew, Szepietowo, Sokoły, Wyszki, Piątnica, Poświętne, Nowe Piekuty.
Zadania będą obejmować prace związane z modernizacją sieci gazowych oraz wykonaniem robót budowlano-montażowych na sieci gazowej (gazociągi, gazociągi z przyłączami).