ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żaganiu oraz...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żaganiu oraz Budowa Kolektora Odciążającego Kanalizację Ogólnospławną w Żaganiu / 2014 - 2015

SEKTOR: ochrona wód
INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żaganiu oraz Budowa Kolektora Odciążającego Kanalizację Ogólnospławną w Żaganiu / 2014 - 2015

Kontrakt z Żagańskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji następujących zadań inwestycyjnych: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żaganiu" oraz „Budowa kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną" w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żagań".

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żaganiu oraz Budowa Kolektora Odciążającego Kanalizację Ogólnospławną w Żaganiu / 2014 - 2015

Przedmiotem zamówienia były usługi Inżyniera Kontraktu dla kontraktów:

  • Kontrakt 1 - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żaganiu
  • Kontrakt 2 - Budowa kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną.