ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów / 2018 -...

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów / 2018 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów / 2018 - 2021

11.01.2018 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Halinów na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.

Celem Projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Halinów poprzez wyposażenie Gminy w infrastrukturę techniczną umożliwiającą dostosowanie systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych do wymogów Dyrektywy UE. W ten sposób zostaną również spełnione wymogi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Trzy główne zadania projektu to:

  • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów,
  • rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej
  • zakup specjalistycznego pojazdu do ciśnieniowego oczyszczania sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem odzysku wody.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.