ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU:Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ul. Korfantego oraz...

INŻYNIER KONTRAKTU:Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ul. Korfantego oraz ul. Mickiewicza w Lubomi / 2019 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU:Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ul. Korfantego oraz ul. Mickiewicza w Lubomi / 2019 - 2020

26.06.2019 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Lubomia na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ul. Korfantego oraz ul. Mickiewicza w Lubomi, w zakresie finansowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu”.

Zakres naszych usług obejmuje pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych oraz zgłoszenie tych robót.

Przebudowa tej drogi położonej na ważnym obszarze zostanie zrealizowana kompleksowo; wykonane zostaną nowe warstwy wiążące i ścieralne nawierzchni, przebudowane będą także chodniki oraz kanalizacja deszczowa.