ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia Kolejowa nr 7

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Mogilnie / 2018 - 2026

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Mogilnie / 2018 - 2026

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Mogilnie / 2018 - 2026

11.10.2018 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego w Mogilnie”.

Dworzec w Mogilnie powstał w 1871 r. i znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Posiada trzy nadziemne kondygnacje oraz jedną podziemną, a także dwa lokale mieszkaniowe. Przebudowa obejmie również zabytkową wiatę od strony peronów. Zakres prac w otoczeniu dworca zakłada m. in. podniesienie poziomu podjazdu i chodników przed dworcem do poziomu peronów i parteru lub dodatkowo wykonanie schodów i pochylni prowadzącej z poziomu podjazdu do poziomu peronów oraz możliwe utworzenie wejścia wynikające ze zwiększonych powierzchni dworca.