ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową w Bydgoszczy – w trybie zaprojektuj i wybuduj / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową w Bydgoszczy – w trybie zaprojektuj i wybuduj / 2018

06.09.2018 podpisaliśmy kontrakt z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w części drugiej – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową – w trybie zaprojektuj i wybuduj”.

Ulica Nowotoruńska zostanie przebudowana na odcinku około 260 metrów. Powstanie zupełnie nowe skrzyżowanie. Planowane jest poszerzenie jezdni i wydzielenie dla pojazdów jadących od strony drogi krajowej S10 w kierunku ul. Grzybowej. Od strony miasta powstaną dwie jezdnie rozdzielone wyspą kanalizującą ruch z przejściem dla pieszych. Przy skrzyżowaniu powstaną zatoki autobusowe.

Zakres prac obejmie także przebudowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego.