ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Remediacji terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych...

INŻYNIER KONTRAKTU: Remediacji terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych zakładów chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy / 2019 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Remediacji terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych zakładów chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy / 2019 - 2020

25.04.2019 podpisaliśmy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy kontrakt na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla „Remediacji terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych zakładów chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego”.

Tereny po Zachemie to strefa katastrofy ekologicznej, skażona jest gleba oraz wody powierzchniowe i podziemne - na skutek wieloletniej działalności zakładów chemicznych do środowiska przedostały się toksyczne substancje organiczne. Obszar poddawany remediacji, czyli oczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego, obejmuje aż 26,9 ha i znajduje się we wsch. części Bydgoszczy.

Realizowane działania pozwolą na zatrzymanie migracji zanieczyszczeń z terenów skażonych na tereny zamieszkałe i obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły.