ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Linia Kolejowa nr 7

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Remont Autostrady A2 na odc. od km 272+00 do km 282+300...

INŻYNIER KONTRAKTU: Remont Autostrady A2 na odc. od km 272+00 do km 282+300 dług. 2 x 10,3 km (2 jezdnie) / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Remont Autostrady A2 na odc. od km 272+00 do km 282+300 dług. 2 x 10,3 km (2 jezdnie) / 2018

19.04.2018 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu na prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad remontem Autostrady A2 na odc. od km 272+00 do km 282+300 dług. 2 x 10,3 km (2 jezdnie).

Remont obejmuje odcinek położony pomiędzy węzłem Żdżary (10 km od węzła), a węzłem Koło (4 km od węzła).