ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty w zakresie IT dla projektu „Udrożnienie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty w zakresie IT dla projektu „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew – Łódż Fabryczna” / 2016 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty w zakresie IT dla projektu „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew – Łódż Fabryczna” / 2016 - 2018

31.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na Nadzór inżyniera nad robotami w zakresie systemów IT realizowanymi w ramach projektu POIiŚ 7.1-24.2 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew – Łódż Fabryczna”.

Projekt stanowi umowę „dodatkową” do naszego projektu pt. „Modernizacja linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową węzła multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna”, a inwestycja obejmie m.in. instalację systemów teletechniki, IT, urządzeń automatyki kolejowej i kabli elektroenergetyki.