ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Obwodnica Radomia

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice / 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice / 2013

Kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad kontrakt na zamówienie uzupełniające do Umowy z dnia 30.12.2010 r. na zarządzanie projektem unijnym „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku granica województwa  mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót”.

 

Celem przedsięwzięcia była realizacja projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, o łącznej długości 11,347 km. Kompleksowy zakres inwestycji objął rozbudowę istniejącej dwujezdniowej drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego – Radziejowice (w tym budowę węzła Radziejowice w miejscu istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na przecięciu DK nr 8 z drogą wojewódzką nr 579 oraz węzła Adamowice na skrzyżowaniu z drogą lokalną) z wyłączeniem wybudowanego wcześniej węzła Mszczonów.