ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom -...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom - Potworów - etap 2 od km 16+375 (istniejący obiekt mostowy) do km 17+775 / 2015 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom - Potworów - etap 2 od km 16+375 (istniejący obiekt mostowy) do km 17+775 / 2015 - 2016

Kontrakt z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740, relacji Radom - Potworów - etap 2 od km 16+375 (istniejący obiekt mostowy) do km 17+775”.

Zadanie to stanowi drugi etap rozbudowy ponad 30-kilometrowej jednojezdniowej drogi nr 740, prowadzącej z Radomia przez Przytyk do Potworowa, która często służy kierowcom jako alternatywny dojazd do Łodzi.