ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z systemem...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z systemem kogeneracji dla spółdzielni mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem / 2012 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z systemem kogeneracji dla spółdzielni mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem / 2012 - 2013

Kontrak ze Spółdzielnią Mleczarską MLEKOVITA na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  podczas realizacji inwestycji: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z systemem kogeneracji dla spółdzielni mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem”.

Modernizacja oczyszczalni polegała na zastosowaniu flotacji ciśnieniowej do wstępnego podczyszczania ścieków mleczarskich, co przyczyniło się do bezpośredniego zmniejszenia ładunku organicznego docierającego do komór napowietrzania. Również proces osadu czynnego uległ zmianie, umożliwiając zwiększenie intensyfikację oczyszczania biologicznego (usuwanie azotu i fosforu).
Zwiększona została także pojemność sedymentacyjna układu z racji budowy nowego osadnika wtórnego. Powstające wyflotowane osady łącznie z osadem nadmiernym i serwatką odpadową zostały skierowane do zaprojektowanej instalacji fermentacji osadów. W wyniku procesu fermentacji osadów produkowany jest biogaz, wykorzystany jako biopaliwo w agregacie kogeneracyjnym. Ciepło pochodzące z procesu kogeneracji jest wykorzystywane do podgrzania osadu, a powstająca energia elektryczna stanowi odnawialne źródło energii (zielone certyfikaty).

Zobacz zdjęcia
Zakład MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem Zakład MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem