ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo / 2010 - 2011

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo / 2010 - 2011

26.10.2010 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem gminy w Goworowie na Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego wykonania zadania pn. „Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo”.

Przedmiotem zamówienia było pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego dla realizowanej przez Gminę Goworowo inwestycji  pn. „Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo”.

W ramach etapu I w/w inwestycji w miejscowościach Wólka Brzezińska i Grodzisk wykonano grawitacyjno – tłoczną sieć kanalizacyjną z dwoma przepompowniami ścieków, bez przyłączy kanalizacyjnych.

W ramach etapu II w miejscowości Brzeźno wykonano mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków bytowych o wydajności Qdśr=30m3/d wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Sprawowaliśmy nadzór w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej.