ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Obwodnica Radomia

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap...

INŻYNIER KONTRAKTU: Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec / 2017 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec / 2017 - 2021

W dniu 28.12.2017 podpisaliśmy (w konsorcjum z firmą PILAMIS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi) kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach Projektu POIiŚ 5.1-15 pn. „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”.

Budowa tunelu stanowi kolejny etap udrażniania Łódzkiego Węzła Kolejowego. Dzięki tej inwestycji dworzec Łódź Fabryczna (którego budowę również nadzorowaliśmy, a od roku cieszy już podróżnych i użytkowników - więcej informacji) stanie się dworcem przelotowym zarówno na osi wschód-zachód (stacje Łódź Widzew – Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska), jak i na osi północ-południe (Łódź Kaliska- Łódź Fabryczna – Łódź Żabieniec).  Przez ścisłe centrum miasta będą mogły przejeżdżać pociągi regionalne oraz dalekobieżne, co przyczyni się do usprawnienia komunikacji kolejowej w skali całego kraju.

O podpisaniu kontraktu informowano również licznie na stronach rządowych oraz portalach internetowych:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zobacz zdjęcia
Podpisanie umowy na realizację tunelu przez PKP PLK oraz Kamilę Strzelczak z SAFEGE przy udziale Ministra Budownictwa i Infrastruktury. Podpisanie umowy na realizację tunelu przez PKP PLK oraz Kamilę Strzelczak z SAFEGE przy udziale Ministra Budownictwa i Infrastruktury. Podpisanie umowy na realizację tunelu przez PKP PLK oraz Kamilę Strzelczak z SAFEGE przy udziale Ministra Budownictwa i Infrastruktury.