ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zakład Chlorowania – modernizacja instalacji...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zakład Chlorowania – modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej w Warszawie / 2013 - 2015

SEKTOR: ochrona wód
INŻYNIER KONTRAKTU: Zakład Chlorowania – modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej w Warszawie / 2013 - 2015

 

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzór inwestorski dla Zadania nr 25 pn. „Zakład Chlorowania – modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej”.

INŻYNIER KONTRAKTU: Zakład Chlorowania – modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej w Warszawie / 2013 - 2015

Nadzór nad wykonaniem robót budowlano - montażowych prowadziliśmy w zakresie:

  • modernizacji instalacji technologicznych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy instalacji chlorowej,
  • wprowadzenie pełnego monitoringu pracy poszczególnych urządzeń technologicznych,
  • zmniejszenie zużycia wody technologicznej i energii elektrycznej,
  • zwiększenie niezawodności i funkcjonalności pracy instalacji poprzez wymianę istniejących, w znacznym stopniu wyeksploatowanych urządzeń wchodzących w skład instalacji chlorowej na nowe urządzenia.