ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Obwodnica Radomia

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) oraz od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) oraz od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) / 2018

10.08.2018 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.:

  • Kontrakt 1: Zaprojektowanie i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła)
  • Kontrakt 2: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła).

Droga S19 będzie stanowiła część trasy „Via Carpathia”, która docelowo ma prowadzić od Kłajpedy na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów, słowackie Koszyce, Debreczyn na Węgrzech, Rumunię i Bułgarię do Salonik w Grecji (docierać będzie m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim). Trasa ta być jednym głównych szlaków transportowych w UE, a w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 droga S19 jest wskazana jako zadanie priorytetowe.