ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Obwodnica Radomia

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017

16.11.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I”.

Projekt ten przewiduje zamknięty obieg odpadów w trójkącie:

  • sortowanie,
  • pozyskanie i użycie paliwa RDF
  • składowanie

Zapewni to kompleksowe zagospodarowanie odpadów. Główna idea projektu to minimum składowania i maksymalny odzysk surowców, w tym pozyskanie energii cieplnej
i elektrycznej.

Zobacz zdjęcia
SUEZ Consulting (SAFEGE) - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie SUEZ Consulting (SAFEGE) - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie SUEZ Consulting (SAFEGE) - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie