ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Nasze Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Analiza koncepcji zagospodarowania i wykorzystania byłego...

POMOC TECHNICZNA: Analiza koncepcji zagospodarowania i wykorzystania byłego lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej w celu wzmocnienia oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej / 2013

POMOC TECHNICZNA: Analiza koncepcji zagospodarowania i wykorzystania byłego lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej w celu wzmocnienia oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej / 2013

Kontrakt z Województwem Lubelskim na Wykonanie analizy / ekspertyzy koncepcji zagospodarowania i wykorzystania byłego lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej w celu wzmocnienia oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora.

Przedmiot zamówienia objął:

  • analizę i ocenę sytuacji formalno-prawnej lotniska w oparciu o istniejące prawo przy uwzględnieniu zabezpieczenia interesów wszystkich interesariuszy (w szczególności: potencjalnych inwestorów, państwa, województwa, samorządu lokalnego oraz spółki dzierżawiącej teren lotniska);
  • analizę lokalizacji lotniska cargo z punktu widzenia uwarunkowań rynku cargo lotniczego w Polsce i bliskim sąsiedztwie; analizę lokalizacji w kontekście powiązań multimodalnych oraz węzłów logistycznych (w szczególności port Małaszewicze, przejścia graniczne, sieć drogowa) w obszarze oddziaływania portu cargo w Białej Podlaskiej;
  • analizę wpływu lotniska cargo na gospodarkę Makroregionu Polski Wschodniej i szerzej – Polski w kontekście potencjału struktury produktowej np. przewóz towarów rolno-spożywczych;
  • koncepcję zagospodarowania lotniska uwzględniającą inne działalności lotnicze, okołolotnicze (np. recykling samolotów, serwis i obsługa samolotów) i pozalotnicze;
  • wykonanie makiety koncepcyjnej;
  • opracowanie podstawowej wizualizacji architektonicznej w ujęciu statycznym.
Zobacz zdjęcia
Okładka opracowania