ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Nasze Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Budowa ścieżek rowerowych w Gminach: Grodzisk Mazowiecki,...

POMOC TECHNICZNA: Budowa ścieżek rowerowych w Gminach: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów, Michałowice / 2016

POMOC TECHNICZNA: Budowa ścieżek rowerowych w Gminach: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów, Michałowice / 2016

Kontrakt z Urzędem Miejskim w Grodzisku Mazowieckim na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu treści dokumentu porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pt.: „Budowa ścieżek rowerowych w Gminach: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów, Michałowice” oraz przygotowanie treści Listu Intencyjnego poprzedzającego podpisanie porozumienia międzygminnego.

Zadanie zostanie podzielone na dwa etapy:

  1. przygotowanie Listu Intencyjnego o współpracy partnerskiej gmin Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów i Michałowice;
  2. opracowanie treści porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pt.: „Budowa ścieżek rowerowych w Gminach: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów, Michałowice”.

Opracowanie będzie zawierać następujące zagadnienia:

zapisy dotyczące ogólnych informacji o przedsięwzięciu;
procedury dotyczące zakresu praw i obowiązków Instytucji Realizującej i Gmin Partnerskich;
informacja o realizacji i sposobie przepływu informacji pomiędzy stronami umowy partnerskiej.