ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Obwodnica Radomia

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Nasze Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Przygotowanie dokumentacji przetargowej modernizacji...

POMOC TECHNICZNA: Przygotowanie dokumentacji przetargowej modernizacji istniejącego bloku kogeneracyjnego oraz przeprowadzenie procedury przetargu / 2018

POMOC TECHNICZNA: Przygotowanie dokumentacji przetargowej modernizacji istniejącego bloku kogeneracyjnego oraz przeprowadzenie procedury przetargu / 2018

15.11.2018 podpisaliśmy kontrakt z Zakładami Tłuszczowymi w Bodaczowie Sp. z o.o. na usługi dotyczące inwestycji pn. „Przygotowanie dokumentacji przetargowej na podstawie opracowanej przez Fabrykę Kotłów „SAFEKO” S.A. dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego bloku kogeneracyjnego oraz przeprowadzenie procedury przetargu ze szczegółową analizą ofert zakończoną rekomendacją wykonawcy”.

Modernizacji zostaną poddane m.in. istniejący kocioł na olej ciężki, instalacja nawęglania, instalacja odżużlania, instalacja oczyszczania spalin, instalacja wody świeżej i upustowej, instalacja uzdatniania kondensatu. Prace obejmą również kompleksowy remont budynku kotłowni oraz istniejącego komina. Zbudowane zostaną również nowa estakada pod rurociągi oraz przewody elektryczne pomiędzy budynkiem kotłowni a halami produkcyjnymi oraz dwa nowe kotły na miał węglowy o wydajności 22t/h i 12t/h.