ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Obwodnica Radomia

Nasze Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Wiśle przy ul. Bukowej...

PROJEKTOWANIE: Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Wiśle przy ul. Bukowej / 2018

PROJEKTOWANIE: Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Wiśle przy ul. Bukowej / 2018

15.02.2018 podpisaliśmy kontrakt z firmą Wisła Mountain Resort Sp. z o.o. Sp. k na opracowanie rozszerzonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania pn. „Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Wiśle przy ul. Bukowej”.

Zakres zlecenia obejmuje przygotowanie wyników wstępnego rozpoznania przyrodniczego oraz przeprowadzenie analiz wszelkich form oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko we wszystkich jego aspektach potrzebnych do uzyskania Decyzji Środowiskowej lub decyzji o konieczności sporządzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko.