ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Obwodnica Radomia

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Most na rz. Bug w Małkini

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Nasze Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy i powrotnych - PT Piła / 2017

PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy i powrotnych - PT Piła / 2017

PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy i powrotnych - PT Piła / 2017

23.06.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Energetyka Obsługa S.A. na Opracowanie dokumentacji - projekt budowlany; Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania inwestycyjnego przyjętego do realizacji w ramach planu rzeczowo-finansowego na rok 2017:

  1. Modernizacja kabli zasilaczy od PT Piła do OKZ 10, 20, 110, 120, 90, 130 wymiana kabla YAKYpy1x500
  2. na YAKYFpy 1x500
  3. Modernizacja kabli powrotnych od PT Piła do skrzyń przytorowych - wymiana wyeksploatowanych skrzyń
  4. przytorowych i kabli zgodnie z zapytaniem ofertowym nr OS5-Os4-211/ 042 / 2017 z dnia 29.05.2017r.