ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii SN z P1 do P8 w Przemyślu / 2017

PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii SN z P1 do P8 w Przemyślu / 2017

PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii SN z P1 do P8 w Przemyślu / 2017

24.08.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonanie robót na opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej dla realizacji zadania pn. „Modernizacja linii SN z P1 do P8 w Przemyślu”.

W ramach niniejszej umowy SAFEGE jest zobowiązana do wykonania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji zadania, m.in.:

  • dokonania inwentaryzacji stanu istniejącego;
  • pozyskania wszelkich niezbędnych zgód, decyzji, uzgodnień i dokumentów;
  • pozyskania map do celów projektowych;
  • opracowania projektu budowlanego lub architektoniczo-budowlanego oraz projektu wykonawczego;
  • uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych.