ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Projekt i budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i...

PROJEKTOWANIE: Projekt i budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa / 2016

PROJEKTOWANIE: Projekt i budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa / 2016

11.10.2016 podpisaliśmy kontrakt z COLAS Polska Sp. z o.o. na realizację Inwestycji pn.: „Projekt i Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą ode. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu SIO”.

W ramach niniejszego Zadania SAFEGE wykona następujące opracowania:

  • przygotowanie zoptymalizowanych przedmiarów robót budowlanych niezbędnych do realizacji kontraktu zgodnie z PFU we wszystkich branżach na podstawie wykonanej koncepcji;
  • aktualizację przedmiarów uwzględniającą odpowiedzi Zamawiającego przed terminem składania ofert.