ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia Kolejowa nr 7

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Nasze Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska na odcinku od Trasy...

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej / 2017 - 2018

PROJEKTOWANIE: Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej / 2017 - 2018

03.11.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu na sprawowanie nadzoru autorskiego inwestycji pn.”Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej”.

Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska stanowi ważny element przebudowy jednego z najważniejszych elementów układu drogowego Torunia w relacji Północ – Południe, czyli Trasy Staromostowej.

W wyniku tej inwestycji przebudowany zostanie cały układ drogowy oraz usunięte zostaną kolizje sieci. Docelowo droga ma mieć dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, z dodatkowymi poszerzeniami na skrzyżowaniach, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo wszystkich korzystających.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.