ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Obwodnica Radomia

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Nasze Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn /...

PROJEKTOWANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn / 2015

PROJEKTOWANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn / 2015

Kontrakt z Gminą Raszyn na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza IV”.

W ramach powyższego zadania sprawowany będzie nadzór autorski podczas realizacji następujących inwestycji:

  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci gazowej w miejscowościach Dawidy i Dawidy Bankowe (ul. Salamonowska, Kwiatów Polnych, Lilii Wodnych, sięgacz Miklaszewskiego),
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki (ul. Mszczonowska poza pasem drogi krajowej).

Kontrakt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.