ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Usługi » Obsługa porealizacyjna

Obsługa porealizacyjna

SUEZ Consulting oferuje kompleksową usługę zarządzania inwestycją. Obejmuje ona również czas po realizacji projektu – począwszy od rozliczeń końcowych, rozruchów, po szkolenia pracowników Klienta oraz usługi gwarancyjne. 

W ramach obsługi porealizacyjnej oferujemy:

  • Rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego polegające na sprawdzaniu i akceptacji przejściowych (okresowych) zestawień ilości i wartości wykonanych robót na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego po przedłożeniu stosownych dokumentów przez Wykonawcę robót.
  • Rozliczenie końcowe Umowy na roboty budowlane i sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót.
  • Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy.
  • Przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru.
  • Nadzorowanie i współpraca przy przeprowadzanych próbach i rozruchach oraz weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez Wykonawcę robót instrukcji eksploatacyjnych, w celu ułatwienia przekazania Klientowi obiektów do eksploatacji.
  • Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów.
  • Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Klienta wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową.
  • Współdziałanie z Wykonawcą robót i Klientem w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
  • Świadectwo przejęcia robót.
  • Analizy porealizacyjne.