ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Most na rz. Bug w Małkini

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Galeria » Otwarcie obwodnicy Inowrocławia, której budowę nadzorowała SAFEGE

Otwarcie obwodnicy Inowrocławia, której budowę nadzorowała SAFEGE

Otwarcie obwodnicy Inowrocławia, której budowę nadzorowała SAFEGE

Otwarcie obwodnicy Inowrocławia, której powstawanie nadzorowali specjaliści z SAFEGE

Przedstawiamy zdjęcia z otwarcia dla ruchu obwodnicy Inowrocławia, którą w ramach tego projektu nadzorowali nasi eksperci od 2017 roku. Koszt inwestycji to prawie 98 mln zł.

30.10.2019 przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Miasta, wykonawców (firmy Mirbud i Kobylarnia) oraz nadzoru - SAFEGE - dokonali uroczystego otwarcia Obwodnicy Inowrocławia w ciągu dróg krajowych 15 i 25.

Kierowcy mogą więc już korzystać z niemal pięciokilometrowej trasy, która omija miasto od północy i łączy się z istniejącym odcinkiem obwodnicy o dł. 19 km. W ramach inwestycji powstały: węzeł drogowy „Sławęcinek”, 5 obiektów inżynierskich, przebudowano istniejącą sieć drogową oraz zbudowano chodniki, zatoki autobusowe i urządzenia ochrony środowiska.

Cieszymy się, że kolejny odcinek drogi odciąży miasto od ruchu drogowego i poprawią się warunki życia okolicznych mieszkańców.

Zobacz zdjęcia
Otwarcie obwodnicy Inowrocławia, której budowę nadzorowała SAFEGE Otwarcie obwodnicy Inowrocławia, której budowę nadzorowała SAFEGE Otwarcie obwodnicy Inowrocławia, której budowę nadzorowała SAFEGE Otwarcie obwodnicy Inowrocławia, której budowę nadzorowała SAFEGE