ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych z linią kolejową 354...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych z linią kolejową 354 w Poznaniu (na ul. Lutyckiej i Golęcińskiej) i budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Literackiej z Koszalińską w Poznaniu / 20204

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych z linią kolejową 354 w Poznaniu (na ul. Lutyckiej i Golęcińskiej) i budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Literackiej z Koszalińską w Poznaniu / 20204

06.12.2023 podpisaliśmy umowę z Miastem Poznań - w imieniu którego działa Inwestor Zastępczy Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. oraz spółką PKP Polskie Linie Kolejowe na ”Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego:

  1. budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu;
  2. budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej w Poznaniu (w ramach Prawa Opcji nr 1) oraz
  3. budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Literackiej z ul. Koszalińską w Poznaniu (w ramach Prawa Opcji nr 2)”.