ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Obwodnica Radomia

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Południew Warszawie w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Południew Warszawie w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Południew Warszawie w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej / 2019

Również 20.12.2019 podpisaliśmy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. kontrakt na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej”.

Nasi specjaliści będą nadzorowali i koordynowali roboty obejmujące:

  • budynek oczyszczania wstępnego
  • nowoprojektowany punkt przyjęcia odpadów z instalacją dezodoryzacji
  • nowoprojektowaną instalację wentylacji kanalizacji przy punkcie zlewnym
  • nowoprojektowaną instalację do hydrolizy osadu
  • nowoprojektowaną instalację do usuwania azotu z odcieków z odwadniania i suszenia osadów
  • nowoprojektowaną instalację do kontrolowanego wytrącania struwitu z odcieków z odwadniania i suszenia osadów
  • instalację węzła fermentacji osadu
  • bioreaktory
  • nadrzędny system sterowania i optymalizacji procesami technologicznymi realizowanymi z optymalizacją systemu SCADA - element nowo projektowany

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI".