ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na...

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów / 2018 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów / 2018 - 2020

22.03.2018 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Miejską Chojnice na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”.

W ramach inwestycji zaplanowano:

  • budowę 11,5 km nowej sieci kanalizacji deszczowej,
  • montaż 12 układów separatorów,
  • zmianę parametrów technicznych 3 istniejących rowów melioracyjnych,
  • wykonanie 4 zbiorników retencyjnych oraz regulację Strugi Jarcewskiej na odcinku od Urzędu Skarbowego do ul. Zielonej.
  • zamontowanie automatycznego systemu sterowania z elementami kontrolno-pomiarowymi układów gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w mieście Chojnice oraz w centralnej części Człuchowa, a inwestycja będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej udzielanych w ramach Poddziałania 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych, Osi Priorytetowej 1.1 Środowisko – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.