ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Remont i przebudowa Hotelu Rycerski w Szczecinie / 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Remont i przebudowa Hotelu Rycerski w Szczecinie / 2022

SEKTORY: budownictwo,
INŻYNIER KONTRAKTU: Remont i przebudowa Hotelu Rycerski w Szczecinie / 2022

08.09.2022 podpisaliśmy kontrakt z PHH HOTELE Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie na realizację w formule zaprojektuj i wybuduj polegającą na wykonaniu projektu budowlano-technicznego modernizacji elewacji, dachu, aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i przebudową pomieszczeń wszystkich kondygnacji Hotelu Rycerski zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Potulickiej 1 wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i dostosowaniem obiektu do standardu 3* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelowe wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Zarządzanie projektem przez Ekspertów SAFEGE będzie obejmowało m.in.:

  • przygotowanie harmonogramu inwestycji wraz z wyznaczeniem kamieni milowych i ścieżki taktycznej, a także monitorowanie realizacji harmonogramu
  • udział w postępowaniu przetargowym na Projektanta / Generalnego Wykonawcę
  • nadzorowanie prac Projektanta oraz weryfikacja dokumentacji projektowej
  • sprawowanie zastępstwa inwestorskiego oraz nadzoru inwestycyjnego we wszystkich branżach
  • przygotowanie i przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych
  • obsługę prawną i finansową inwestycji.

Hotel Rycerski jest zabytkowym obiektem znajdującym się w centrum Szczecina. Rewitalizacja obiektu będzie realizowana w trakcie kontynuowania jego działalności, co wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami związanymi z wygodą i bezpieczeństwem gości.

Jest to kolejny obiekt hotelowy, a drugi należący do spółki PHH HOTELE, którego modernizację / przebudowę nadzorować będzie SAFEGE