ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Zaproponowanie działań mających na celu zminimalizowanie...

PROJEKTOWANIE: Zaproponowanie działań mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu składowiska w Mławie / 2022 - 2024

SEKTORY: odpady, środowisko
PROJEKTOWANIE: Zaproponowanie działań mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu składowiska w Mławie / 2022 - 2024

13.10.2022 podpisaliśmy kontrakt z firmą NOVAGO Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie na wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej składowiska odpadów zlokalizowanego na terenie zakładu NOVAGO Uniszki (Uniszki cegielnia) w kontekście problematyki środowiskowej.

Główne wyzwania na tym projekcie to zminimalizowanie negatywnego wpływu składowiska odpadów na przylegający obszar w tym także na stan wód podziemnych.

Nasi eksperci zapewnią poniższe:

  • analizę wyników badań jakości wód przekazaną przez Klienta
  • przeprowadzenie badań we wskazanej lokalizacji składowiska oraz w jego sąsiedztwie z uwzględnieniem potencjalnego przemieszczania się zanieczyszczeń
  • lokalizację miejsca wystąpienia problemów
  • analizę możliwych skutków środowiskowych wraz z kierunkami oddziaływania oraz analiza potencjalnych konsekwencji prawnych
  • propozycje rozwiązań, możliwych scenariuszy dalszych działań naprawczych wraz z ich szacunkową wyceną oraz analizą porównawczą i rekomendacją odnośnie do najkorzystniejszego scenariusza.