ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora Wiślanego w Warszawie / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora Wiślanego w Warszawie / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora Wiślanego w Warszawie / 2019

31.10.2019 podpisaliśmy kolejny - wyjątkowy - kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na pełnienie funkcji inżyniera dla „Budowy kolektora Wiślanego”. Wartość naszej usługi to niemal 15 mln złotych.

Kolektor Wiślany o długości 9,5 km będzie jednym z dwóch kolektorów tranzytowo-retencyjnych będących elementem projektu rozbudowy pojemności retencyjnej warszawskiej kanalizacji ogólnospławnej.

Budowa centralnego systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej pozwoli na ograniczenie ryzyka podtopienia ściekami obszarów Warszawy w trakcie intensywnych opadów deszczu, wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa pracy oczyszczalni ścieków poprzez zapewnienie równomiernej dystrybucji ścieków. Uszczelnienie układu odbioru ścieków i zwiększenie pojemności retencyjnej sieci kanalizacyjnej pozwolą ograniczać negatywne skutki zmian klimatycznych.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności.