ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Sektory » Transport

Transport

SAFEGE już od ponad 15 lat działa aktywnie w sektorze transportu. Tę swoistą ekspansję rozpoczęliśmy w 2005 roku od projektu modernizacji linii kolejowej E20 („Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap I”). W tym sektorze mamy obecnie najwięcej projektów w realizacji, jak również mają one największą wartość w naszym portfelu zamówień.

Polska Strategia Rozwoju Transportu zakłada zwiększenie dostępności transportowej Polski, lepsze bezpieczeństwo uczestników ruchu, większą efektywność sektora transportowego, powstanie nowoczesnej sieci infrastruktury transportowej, poprawę zarządzania systemem transportowym oraz ograniczenie wpływu transportu na środowisko. SAFEGE aktywnie przyczynia się do osiągania tych celów.

Zajmujemy się:

 • modernizacją kolei
 • infrastrukturą dodatkową
 • autostradami
 • drogami
 • mostami
 • przejściami dla zwierząt
 • lotniskami
 • transportem miejskim
 • tramwajami
 • systemami sterowania ruchem
 • węzłami multimodalnymi, etc.

Nadzorowaliśmy budowę ponad 2 070 km kolei i 435 km dróg oraz 30 km linii tramwajowych.

Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. INŻYNIER KONTRAKTU: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim / 2019 - 2027
 2. PROJEKTOWANIE: Odtworzenie drogi technologicznej z torem nr 312 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów / 2019
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice / 2019 - 2028
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Malczyce / 2019 - 2021
 5. INŻYNIER KONTRAKTU:Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ul. Korfantego oraz ul. Mickiewicza w Lubomi / 2019 - 2020
 6. PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka w Poznaniu / 2019 - 2020
 7. PROJEKTOWANIE: Ścieżka rowerowa w ciągu drogi woj. nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa / 2019 - 2020.
 8. PROJEKTOWANIE: Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Pniów / 2019 - 2023
 9. PROJEKTOWANIE: Zmiana układu komunikacyjnego na Rondzie Rataje w Poznaniu / 2019 - 2020
 10. POMOC TECHNICZNA: Weryfikacja konstrukcyjno-budowlana płyty górnej Dworca Autobusowego w Krakowie / 2019
 11. PROJEKTOWANIE: Budowa ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie / 2019 - 2020
 12. PROJEKTOWANIE: Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin w Poznaniu / 2019
 13. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej w Poznaniu / 2019
 14. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Węgliniec / 2019 - 2020
 15. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Szklarska Poręba Górna / 2019 - 2020
 16. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Bolesławiec / 2019 - 2020
 17. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje – granica woj. Wielkopolskiego / 2018
 18. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski” (z węzłęm) / 2018
 19. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi woj. nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą / 2018
 20. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Mogilnie / 2018 - 2026
 21. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Kołodziejewie / 2018 - 2025
 22. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Kobylnicy / 2018 - 2025
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Złotnikach Kujawskich / 2018 - 2026
 24. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Trzemesznie / 2018 - 2026
 25. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Pobiedziskach / 2018 - 2025
 26. INŻYNIER KONTRAKTU: Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 Węgliniec – Zgorzelec / 2018 - 2021
 27. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika” / 2018
 28. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Grzybowej w Bydgoszczy / 2018
 29. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową w Bydgoszczy – w trybie zaprojektuj i wybuduj / 2018
 30. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Matuszewskiego w Bydgoszczy / 2018
 31. PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 / 2018
 32. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) oraz od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) / 2018
 33. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 874 Zarzecze – Puławy / 2018 - 2020
 34. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów w Kielcach / 2018
 35. PROJEKTOWANIE: Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu / 2018
 36. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu – etap II / 2018 - 2019
 37. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewaloryzacja Rynku Łazarskiego w Poznaniu / 2018 - 2023
 38. PROJEKTOWANIE: Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do zasilania statków z lądu / 2018
 39. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów / 2018 - 2019
 40. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), etap III Rzeszów Główny / 2018 - 2024
 41. ODBIORY: Rozbudowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu / 2018
 42. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu / 2018 - 2025
 43. INŻYNIER KONTRAKTU: Remont Autostrady A2 na odc. od km 272+00 do km 282+300 dług. 2 x 10,3 km (2 jezdnie) / 2018
 44. INŻYNIER KONTRAKTU: RoweLove Rataje - trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II w Poznaniu / 2018
 45. INŻYNIER KONTRAKTU: Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych w Poznaniu / 2018
 46. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 (Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka) / 2018 - 2022
 47. INŻYNIER KONTRAKTU: Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec / 2017 - 2021
 48. PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie / 2015 - 2016
 49. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Alejki A (etap „G” Rowelove Rataje) wraz z oświetleniem w parku Rataje w Poznaniu / 2014
 50. POMOC TECHNICZNA: Korekta do studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 / 2015 - 2016
 51. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” / 2013 - 2015
 52. INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór w branży drogowej, budowlanej i elektroenergetycznej budowy farmy wiatrowej „Glińsk 6 MW” w m. Glińsk gm. Świebodzin / 2012
 53. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych / 2012 - 2020
 54. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych robót torowych w torze nr 2 na szlaku Tunel – Charsznica / 2016
 55. POMOC TECHNICZNA: Prace administracyjno-biurowych i pomocnicze związane z wykonywaniem badań laboratoryjnych dla projektów budowy dróg dla GDDKiA Lublin / 2016 - 2019
 56. POMOC TECHNICZNA: Budowa ścieżek rowerowych w Gminach: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów, Michałowice / 2016
 57. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz / 2016 - 2017
 58. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom / 2016 - 2027
 59. PRZYGOTOWANIE PODRĘCZNIKA: „Katalog Dobrych Praktyk Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego W Obszarze Turystyki” DLA MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI / 2016
 60. INŻYNIER KONTRAKTU: Parking PARK&RIDE w Poznaniu / 2016 - 2017
 61. PROJEKTOWANIE: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa): budowa parkingu wielopoziomowego w systemie „P&R” / 2016 - 2017
 62. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze / 2017 - 2022
 63. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew z robotami na odc. Warszawa Rembertów oraz prace na linii E75 na odcinku Czyżew -Białystok / 2017 - 2023
 64. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu Cybina Północnego i Południowego / 2017
 65. PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii kablowych SN 15kv / 2017 - 2020
 66. PROJEKTOWANIE: Budowa linii 15kV napowietrzno-kablowejN 15kv oraz modernizacja LPN w woj. świętokrzystkim / 2017 - 2020
 67. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki – Podłęże / 2017 - 2022
 68. INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty budowlane na linii kolejowej nr 7, łączącej Warszawę z przejściem granicznym Dorohusk na Ukrainie; odc. Otwock - Lublin / 2017 - 2025
 69. PROJEKTOWANIE: Przebudowa wyjścia linii potrzeb nietrakcyjnych Podbory Kalwaria oraz Modernizacja linii średniego napięcia z rozdzielnic siłowych RS 2 Prokocim do stacji transformatorowej ST 10 Płaszów
 70. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi woj. nr 305 na odc. od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego / 2017 - 2018
 71. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I Lisiny Wschód i Lisiny Zachód przy drodze ekspresowej S3 / 2017 - 2021
 72. PROJEKTOWANIE: Podstacja trakcyjna Miasteczko / 2017
 73. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie / 2017 - 2018
 74. PROJEKTOWANIE: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu / 2017 - 2021
 75. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej w Poznaniu / 2017
 76. INŻYNIER KONTRAKTU: Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna / 2014 - 2021
 77. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 / 2017 - 2018
 78. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca / 2017 - 2022
 79. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia / 2017 - 2021
 80. PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego Oborniki-Miasto w systemie <Zaprojektuj i wybuduj> / 2017
 81. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce / 2017 - 2025
 82. PROJEKTOWANIE: Przebudowa dworca kolejowego Pionki Zachodnie, Pionki, Ruda Wielka, Zajezierze koło Dęblina, Żytkowice, Jastrząb, Mrozy, Łuków / 2017 - 2019
 83. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka / 2017
 84. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ścieżek rowerowych w Grodzisku Mazowieckim, Michałowicach, Podkowie Leśnej, Pruszkowie, Milanówku i Żyrardowie / 2017 - 2025
 85. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Poznaniu - "Wartostrada" / 2017 - 2018
 86. POMOC TECHNICZNA: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy / 2017 - 2020
 87. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozudowa ul. Cześnikowskiej oraz wymiana i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Poznaniu / 2017 - 2018
 88. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże / 2017 - 2021
 89. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu / 2017 - 2018
 90. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa torowiska na ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim / 2017 - 2022
 91. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz – Załęcze / 2017 - 2020
 92. PROJEKTOWANIE: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Szosy Chełmińskiej w Toruniu / 2017 - 2018
 93. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej / 2017 - 2018