ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie Mazowieckim / 2016 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie Mazowieckim / 2016 - 2019

14.10.2016 podpisaliśmy kontrakt z firmą VIGO System S.A. w  Ożarowie Mazowieckim na pełnienie usług Inwestora Zastępczego nad realizacją Inwestycji polegającej na budowie nowego zakładu produkcyjno-laboratoryjnego detektorów podczerwieni o wysokich parametrach jakościowych, mających na celu zwiększenie czystości technologicznej i efektywności produkcji oraz osiągnięcie masowej skali produkcji, o docelowej wydajności ok. 100 000 sztuk detektorów rocznie.

Budynek będzie się składał z dwóch zasadniczych części:

1. produkcyjnej, jednokondygnacyjnej, o powierzchni ok. 3582 m2:

  • z pomieszczeniami produkcyjnymi w standardzie Cleanroom o powierzchni ok. 200 m2, magazynami i pomieszczeniami pomocniczymi na poziomie podstawowym,
  • z wydzieloną antresolą – przeznaczoną na instalacje i urządzenia wspomagające produkcję i obsługę techniczną;

2. produkcyjno-laboratoryjnej i montażowej, trzykondygnacyjnej:

  • z otwartą halą produkcyjną przeznaczoną do montażu i kontroli produktów z możliwością wglądu z sąsiadujących po­mieszczeń,
  • z pomieszczeniami laboratoryjnymi przeznaczonymi do pomiaru i kontroli produktów,
  • z pomieszczeniami technicznymi i pomocniczymi, socjalnymi, szatniami, sanitariatami.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.