PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa / 2017 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa / 2017 - 2019

13.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa”.

Inwestycja o powierzchni 1,99 ha zostanie zaprojektowana na działce nr 385/2 (wydzielona część z dz. nr 385/1) przy ulicach: Umultowskiej, Ślazowej, Zagajnikowej w Poznaniu.

Budynek zostanie podzielony na szkołę podstawową, przedszkole i sale gimnastyczną:

  • szkoła podstawowa – na trzech kondygnacjach rozmieszczone będzie 26 sal lekcyjnych i pomieszczenia towarzyszące: gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski, zespół gabinetów i pomieszczeń pomocniczych oraz kuchnia kateringowa, jadalnia, biblioteka i czytelnia;
  • przedszkole – utworzone z 6 oddziałów przedszkolnych z salami zajęć i zapleczem w postaci węzła higieniczno-sanitarnego i magazynem oraz salą integracyjną, szatnią, zespołem pomieszczeń administracyjno-biurowych i pokojem nauczycielskim;
  • sala gimnastyczna – o wymiarach boiska do koszykówki wraz z szatnią ogólną, 5 szatniami szkolnymi (jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych) połączonymi z węzłami higieniczno-sanitarnymi, magazynem i pokojem nauczycieli wychowania fizycznego.