ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Gospodarka Ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra...

INŻYNIER KONTRAKTU: Gospodarka Ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra / 2018 - 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Gospodarka Ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra / 2018 - 2024

08.06.2018 podpisaliśmy umowę z "Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją" Sp. z o.o. na usługę "Inżynier dla Projektu: Gospodarka Ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap V".
W skład Projektu wchodzą następujące kontrakty:

  • Kontrakt nr 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Gorze;
  • Kontrakt nr 2: Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra;
  • Modernizacja procesu filtracji pospiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada;
  • Kontrakt nr 4: Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych;
  • Kontrakt nr 5: Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych.

Kontrakt zakończy się w 2024 roku.