PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017

16.11.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I”.

Projekt ten przewiduje zamknięty obieg odpadów w trójkącie:

  • sortowanie,
  • pozyskanie i użycie paliwa RDF
  • składowanie

Zapewni to kompleksowe zagospodarowanie odpadów. Główna idea projektu to minimum składowania i maksymalny odzysk surowców, w tym pozyskanie energii cieplnej
i elektrycznej.