PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rewaloryzacja placu Kolegiackiego w Poznaniu / 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Rewaloryzacja placu Kolegiackiego w Poznaniu / 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Rewaloryzacja placu Kolegiackiego w Poznaniu / 2017

17.07.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu  i realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego rewaloryzację placu Kolegiackiego w Poznaniu.

W zakres Zadania Inwestycyjnego wchodzą roboty budowlane polegające na:

  • wymianie nawierzchni,
  • przebudowie układu drogowego,
  • częściowej wymianie infrastruktury podziemnej,
  • budowie elementów architektonicznych i oświetlenia.

Inwestycja ma na celu przywrócenie świetności placu i skomunikowanie go z małym skwerem przy ul. Wodnej przed przychodnią, dziedzińcem Urzędu Miasta Poznania i parkiem Chopina.

W miejscu obecnie stojącego parkingu będzie otwarta dla pieszych przestrzeń rekreacyjna wraz z terenami zielonymi, ławkami, fontanną, Zegarem Historii - przedstawiającym dzieje Kolegiaty Marii Magdaleny, Zaułkiem Poetów i Malarzy, ogródkami gastronomicznymi i stacją rowerów miejskich.

W planach jest także wydzielenie przestrzeni, na której będą mogły odbywać się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.

Dzięki tym zabiegom pl. Kolegiacki stanie się alternatywą dla Starego Rynku i będzie bardziej dostępny dla mieszkańców i turystów.