ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Wartostrada – poznański ciąg pieszo-rowerowy / 2016 -...

INŻYNIER KONTRAKTU: Wartostrada – poznański ciąg pieszo-rowerowy / 2016 - 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Wartostrada – poznański ciąg pieszo-rowerowy / 2016 - 2017

09.01.2017 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz ze świadczeniem nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia pn.: „WARTOSTRADA – POZNAŃSKI CIĄG PIESZO-ROWEROWY”.

Będziemy zarządzać i nadzorować  przygotowaniem i realizacją robót polegających na budowie tras dla pieszych, biegaczy i rowerzystów o długości 1 764 m wzdłuż wschodniego brzegu Warty - pomiędzy rzeką Cybiną, a Mostem Królowej Jadwigi w Poznaniu.

Wartostrada Poznań to układ ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Warty. Docelowo ma połączyć most Lecha (ul. Lechicka) z mostem Przemysła (ul. Hetmańska). Projekt etapami realizowany jest już od 2011 roku i ma mieć długość około 10 km. Nawierzchnia wykonana jest z asfaltu, a w niektórych miejscach znajduje się pobocze z naturalnego tłucznia dla biegaczy. W przyszłości wzdłuż przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej ma zostać utworzony szlak turystyczny, na którego trasie znajdzie się m.in. Brama Poznania czy bezkolizyjny przejazd śluzą Cybińską - łącznik terenów nadwarciańskich z terenami jeziora Malta.