ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 Węgliniec –...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 Węgliniec – Zgorzelec / 2018 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 Węgliniec – Zgorzelec / 2018 - 2021

18.09.2018 podpisaliśmy w konsorcjum z firmą EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie na nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 Węgliniec – Zgorzelec” w ramach projektu pn. „Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T”.

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 przewiduje wyposażenie jej w nowoczesny system i urządzenia sterowania ruchem kolejowym na około 30 km linii dwutorowej i 3 posterunkach ruchu. Dzięki temu europejskiemu systemowi zwiększy się poziom bezpieczeństwa, ryzyko zdarzeń na kolei zostanie znacznie ograniczone oraz zwiększy się przepustowość linii będącej odcinkiem międzynarodowej trasy E30.

Zakończenie wdrażania systemu przewidziane jest na koniec roku 2021.