PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Nasze Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w...

PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 / 2018

PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 / 2018

28.08.2018 podpisaliśmy kontrakt ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy istniejącej linii energetycznej 110 kV przebiegającej przez teren inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”.

Przebudowa linii energetycznej jest ściśle związana z gruntowną modernizacją skrzyżowania ulicy z linią kolejową. W ramach projektowania uwzględnione zostaną opracowanie profilu przęsła linii napowietrznej wraz z całą niezbędną infrastrukturą.